Perşembe, Temmuz 08, 2004

"Kültür ve Kimlik": Haziran 2005Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ortaklaşa bir Sempozyum düzenlemiş:

III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu
Kimlik ve Kültür

14-17 Haziran 2005 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak etkinlik bir "kültür araştırmaları sempozyumu" formatında. Bu etkinlik hakkında Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu'nun web sitesindeki"Kültür ve Kimlik" bölümünden ayrıntılı bilgi edinebiliyorsunuz...

Sempozyum'a verilecek ve en geç 31 Ekim 2004’e kadar gönderilmesi gereken bildirilerin, "Türkiye’de, eski Osmanlı ve Sovyetler Birliği topraklarında, Avrupa, Amerika, Avustralya, Afrika ile İran ve Çin’de Türk kültürleri ile Türkiye kültürleri bağlamında" aşağıdaki konuları işleyebileceği "ama bunlarla sınırlı olmadığı" da belirtilmiş:

- Kültürel kimlik/Etnik kimlik
- Kimlik ve aidiyet/Kimlik ve fark
- Kimlik inşası/“sosyal mühendislik”
- Kimlik ve ulusal kuruluş mitosları
- Ulusal kimlik/ulusal kimlik inşa projeleri
- Ulusötesi kimlik
- Dinsel kimlik
- Dilsel kimlik
- Cinsel kimlik
- Toplumsal cinsiyet/Heteroseksüel/Eşcinsel/Metroseksüel kimlik
- Kimlik tartışmaları bağlamında melezlik/diyaspora/göç/sürgün
- Kimliğin akışkanlığı
- Tarihsel kimlik/tarihte kimlikler
- Kültürlenme (Enculturation)/Kültürleşme (Acculturation)/Transculturation ve kimlik
- Siyasal kimlik
- Emperyal kimlik
- Hegemon kimlik/Madun (subaltern) kimliği
- Özel ve kamusal alanlarda kimlik/kimlik ve özel ve kamusal alanlar
- Çokkültürlü toplumlarda kimlik
- Kimlik ve “azınlık”/Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlık olmak/Azınlık üyesi olarak Türk olmak (İran’da Azeri, Çin’de Uygur, vb.)
- Sovyet-sonrası Türk(i) kimliği
- Osmanlı kimliği
- Gurkanlı (Mughal) kimliği
- Devşirme kimliği
- “Sabetaycı” kimliği
- Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşturduğu kimlik/Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde kimlik oluşturma (inkilaplar, yasalar, önlemler, kurumlar, vb.)
- Türkiye Cumhuriyeti’nde etnik kimlikler
- Avrupa’da/ABD’de/Avustralya’da/Afrika’da Türk olmak
- Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı kimlik sahibi olmak
- Eski Osmanlı topraklarında bugün Türk olmak
- Batılı’nın “öteki”si olmak
- “Batılı” kimlik/“Doğulu” kimlik
- Batılı’nın gözünde Müslüman kimliği/Türk kimliği
- Medyatik kimlik
- Siber-alemde kimlik
- Üstkimlik/altkimlik
- Tasarlanan kimlik
- İcat edilen kimlik
- Sınıfsal kimlik
- Terörist kimliği/ Anarşist kimliği/İhtilalci kimliği
- Reformcu kimliği/reform ve kimlik
- “İslamcı” kimliği
- “Tanzimatçı” kimliği
- Kimlik ve ideoloji
- Bölgesel/yerel kimlik
- Mekân ve kimlik/habitus ve kimlik
- “Modern” kimlik/kimlik ve modernite/modernitenin oluşturduğu kimlik
- Kimlik-akılcılık-pozitivizm ilişkileri
- Simgesel kimlik/simge olarak kimlik
- Bellek ve kimlik/kimlik ve anılar
- Anlatısal (narrative) kimlik
- Bedensel kimlik
- Arzu odağı olarak kimlik
- Donmuş/kemikleşmiş kimlik
- Billurlaşmış kimlik
- Kimliğin temsili/temsilleri
- Kimliklerin temsili/temsilleri
- Irksal kimlik
- Toplumsal kimlik/Sınıfsal kimlik/Kimlik ve demokrasi
- Küreselleşmiş dünyada kimlik/Küresel kimlik
- Tüketici kimliği
- Kapitalist kimlik/sosyalist kimlik
- Karayim/Hazar/Yahudi Türk kimliği
- Süryani/Ortodoks/Protestan/Hristiyan Türk kimliği
- Alevi kimliği
- Tarikat üyesi/Mason locası üyesi kimliği
- Profesyonel kimlik/Ailevi kimlik
- Aydın kimliği
- Toplumsal değişim ve kimlik
- Hapishanelerde, tımarhanelerde vb. oluşan tutuklu kimliği
- Kimlik ve popüler kültür
- Tutucu/gerici/statükocu kimlik(ler) ve nedenleri
- “Anadolu kimliği” var mı?
- Kimlik ve “ana anlatılar”
- Muhacir/Göçmen/Mubadil kimliği
- Kimlik kırılması - parçalanması/kırık - parçalanmış kimlik(ler)
- “Hyung-nular”dan bu yana Türk kimliği: evreleri/tarihçesi/kuramları
- Türk kimliği kuramcıları (Yusuf Akçura, Sadri Maksudi Arsal, İsmail Gaspralı, Ziya Gökalp, Mirsait Sultangaliyef, vb.)
- Kimlik değişiminde yaşanan travma (Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından AB/ABD/Kanada /Avustralya vatandaşlığına, Sovyetler Birliği vatandaşlığından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına/Batı ülkeleri vatandaşlığına, vb.)
- Kimlik oluşmasında etken olarak: dil/medya/edebi metin/ biyografi – otobiyografi - armağan kitapları/ görsel malzeme (sanat yapıtları, fotoğraf, sinema, vb.)/ maddi kültür (artifact, lieu de mémoire, bina)/ somut olmayan kültür - her tür sözlü metin ve miras/ resmî tarih/devlet/ toplumun “ikona”ları/ alfabe/eğitim kurumları/yayınevleri/müzeler/ gelenek/dans – müzik - şarkı, türkü, âşık geleneği/ show business/spor karşılaşmaları/ hukuk/toplum bilimleri)/din (ve kurumları)/aile (ve üyeleri)/ toplum (ve kurumları).

Bildiri özetlerinizi programk@cstgroup.org adresine e-postayabilir; “Kültür Araştırmaları Sempozyumu dikkatine” ibaresiyle +90 212 287 2470’e fakslayabilir; ya da Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Kültür Araştırmaları Sempozyumu, PK. 2, Bebek, İstanbul (Türkiye) adresine gönderebiliyorsunuz. Daha fazla bilgi için aynı adreslere yazabilir ya da en iyisi http://www.cstgroup.org'a bakıyorsunuz!

Heyecan verici!