Pazartesi, Ağustos 24, 2015

MEZOPOTAMYA'DAN BATIYA...

Binlerce yıllık uygarlık kalıntılarının cahilce, canice yakılıp yıkıldığı günümüzde, batılı, çoluğuna çocuğuna Mezopotamya uygarlıklarını öğretiyor bir taraftan...

"Tarihte adı kayda geçen ilk kişi kimdi?" diyor.

"...O bir kral değildi, bir savaşçı değildi, bir şair de değildi" diye devam ediyor... Sonra Sümerlerden kalan ve resimli yazının bir şaheseri sayılan bu tableti gösterip, "o sadece Kushim adında bir saymandı" diyor... Meraklısı bu linki tıklarsa, bu tablette Uruk'taki Inanna tapınağında bira üretiminden sorumlu Kushim'e, 3 yıldan fazla bir süre 134 bin küsür litle arpa teslim edildiğini, arpasından, testi içindeki birasına kadar bir endüstriyel üretim sürecinin resmedildiği en eski tarihi belgenin de bu tablet olduğunu öğreniyor...Sonra uygarlıklar beşiği Mezopotamyanın neresi, Sümerlerin kimler olduğunu, yazı çeşitlerini, bugün kimlerin sınırlarında bulunduğunu filan...Kaynak: Who was the First Person in History? | Nat Geo Education Blog